Jørn Hagen

Jørn Hagen

Kunstfotograf

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Det magiske sakte bidet, Lillehammer Kunstmuseum/Eidsiva

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 01 juni, 2018 15:02:17


  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post89

Mountain Map - et iskunstprosjekt, Lillehammer kunstmuseum, 2016

ProsjekterOpprettet av Jørn Hagen 10 mars, 2016 23:14:18

Under Ungdoms-OL (YOG) lagde kunstnergruppa, Kald kunst, iskunst utenfor Lillehammer kunstmuseum. Hele 18 tonn is ble brukt for å bygge Mountain Map; lyssatte isfjell som sto i dialog med Lillehammer Kunstmuseums fasade laget av Snøhetta.

Mot slutten av prosjektet ble YOGs deltakere invitert til å delta i arbeidet.
De bygde små varder. Varder er godt forankret i vår historie både som budbærere og landemerker.

Kald kunst består av kunstnerne Jannecke Lønne Christiansen, Jørn Hagen, Marit Hosar, Marianne Broch, og Ådne Løvstad.

Prosjektet var et samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum, YOG, og kunstnergruppa Kald kunst. Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og YOG.  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post88

Kalde farger, Søre Ål skole, Lillehammer

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 10 mars, 2016 22:12:03


I samarbeid med fotograf og iskunstner Jørn Hagen, forfatter Janne Aasebø Johnsen og dansepedagog Jomo Silveira satte Søre Ål skole opp forstillingen ”Kalde farger” under årets vintermarked.

Ni store lyssatte fargeblyanter i is, bygd av elever, var den sceniske rammen for en spektakulær forestilling der elever fra 5.-7. trinn underholdt med fortelling, skuespill, sang og dans.

Søre ål skole har fått støtte fra Oppland fylkeskommune i form av Kriblemidler.  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post87

De gode gjerninger redder verden, Solvang skole, 2015

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 10 mars, 2016 20:15:13


Fredag 27. november 2015 ble fotoutsmykkingen ”De gode gjerninger redder verden” avduket på Solvang skole. Dette sitatet var det siste Bjørnstjerne Bjørnson skrev på sitt sykeleie i 1910.

43 elever fra 6. trinn har illustrert, under veiledning av Jørn, de gode gjerninger med foto. 32 av til sammen flere tusen bilder ble plukket ut til å komme på veggen. Forfatteren Edvard Hoem foretok avdukingen.  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post86

Landskapt. Etter Wirkola.

ProsjekterOpprettet av Jørn Hagen 05 nov., 2015 21:28:08
Svendsbakken, Lismarka.


Oppland kunstsenters produksjonsstipend for 2015


Jørn Hagen har mottatt Oppland kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.Begrunnelsen fra Kunstutvalget i Oppland kunstsenter:

Prosjektet Landskapt. Etter Wirkola er gjennomarbeidet og tydelig. Han videreutvikler sine prosjekt der han arbeider med møte mellom menneskeskapte konstruksjoner og landskap. Denne gang den norske identiteten knyttet til nedlagte hoppbakker i Gudbrandsdalen.
Hoppbakker er en viktig del av norsk kulturhistorie som her vil bli dokumentert gjennom en kunstners blikk. Prosjektet skal vises i Galleri Svae på Gjøvik i 2016.Prosjektet Landskapt. Etter Wirkola ble også tildelt utstillingsstipend fra Kulturrådet.

Formålet med utstillingsstipendet er å gi billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstfotografer bedre forutsetninger i arbeidet med utstillinger. Stipendet er ment å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i utstillingsvirksomheten i kommuner og fylker ved å gjøre offentlig tilgjengelige separat- eller gruppeutstillinger mulig.  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post85

Verden snudd på hodet, 2015

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 03 nov., 2015 15:07:31Verden snudd på hodet - eller camera obscura
Den kulturelle skolesekken, Oppland
Østre- og Vestre Toten, 7.9.-16.10.2015

Siden antikken har man kjent til det optiske prinsippet for fotografiet: Når lysstråler slippes inn gjennom et lite hull i veggen i et mørklagt rom, vil det på motsatt vegg avtegne seg et bilde av omgivelsene utenfor, opp ned og speilvendt.

Et rom på skolen blir et camera obscura (mørkt kammer). Elevene tas med inn i en magisk verden snudd på hodet som aktiviserer elevene og skaper engasjement og interesse i flere fag som kunst og håndverk, historie og naturfag.

  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post84

Venner for livet, Søre Ål skole, 2015

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 03 nov., 2015 14:55:31


Foto/tekst: Søre Ål skole

Venner for livet var tema for årets store felles-forestilling ved Søre Ål skole. Med finansiell støtte fra Oppland fylkeskommunes kriblemidler, og inspirert av profesjonelle kunstnerne, som er en betingelse for Kriblemidlerprosjektene, fikk elevene jobbe sammen med kunstnere og lærere helt fra prosjektstart.

Med god hjelp av forfatter og leselærer Janne Aasebø Johnsen var elevene selv med og laget tekstene til forestillingen. Tekstene ble siden bearbeidet til sangformat av lærer Vegard Eggen og tonesatt av komponist Tor Ingar Jacobsen.

På samme måte som at elevene selv laget tekstene, deltok de i det visuelle arbeidet rundt forestillingen. Scenografien var basert på bilder tatt av elevene på de forskjellige klassetrinnene. Denne prosessen ble ledet av kunstfotograf Jørn Hagen. Forestillingen ble vist i Maihaugsalen. Ved å vise forestillingen på en slik scene, får elevenes verk løftet frem og fremstår med en profesjonell ramme rundt seg. I løpet av våren 2015 skal dessuten bildene og utdrag av tekstene bli til en permanent utsmykking på skolen. I tillegg blir det laget en bok av prosjektet, med lydfiler, bilder og tekster. En bok alle elevene får som et minne om hva de har deltatt på og bidradd til.  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post83

Vann i kunsten, REFLEKSJON, 5.- 20. september 2015

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 03 nov., 2015 12:40:45

Refleksjon: Tobias Brenden Fredriksen, Benedicte Rooth Olstad, Joakim Nydal Svehaugen

For sjette år på rad har Lillehammer Kunstmuseum gjennomført formidlingsopplegget Vann i kunsten, et samarbeid med Eidsiva.

Målet var å la ungdom bli kjent med kunstfoto med utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. Tilbudet ble gitt eksklusivt til elever fra medier- og kommunikasjonslinjene ved Gausdal og Gjøvik videregående skole. Elevene arbeidet intensivt med kunstfoto sammen med museumspedagog Hilde Fauskerud fra Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen i mai/juni 2015.

I årets utstilling har elevene «jaktet» etter øyeblikket i byrommet eller i naturen. Utstillingen Refleksjon setter søkelyset på vann, kraft og energi i situasjoner vi har sett før, men nå formidlet på en ny måte.

Prosjektet avsluttes med egen elevutstillingen Refleksjon i Oppland Kunstsenter 5.-20. september 2015. Utstillingsåpningen er 5. september kl 14 og er en del av Eidsivas Vannslippdag.  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post81
« ForrigeNeste »