Jørn Hagen

Jørn Hagen

Kunstfotograf

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Verden snudd på hodet, 2015

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 03 nov., 2015 15:07:31Verden snudd på hodet - eller camera obscura
Den kulturelle skolesekken, Oppland
Østre- og Vestre Toten, 7.9.-16.10.2015

Siden antikken har man kjent til det optiske prinsippet for fotografiet: Når lysstråler slippes inn gjennom et lite hull i veggen i et mørklagt rom, vil det på motsatt vegg avtegne seg et bilde av omgivelsene utenfor, opp ned og speilvendt.

Et rom på skolen blir et camera obscura (mørkt kammer). Elevene tas med inn i en magisk verden snudd på hodet som aktiviserer elevene og skaper engasjement og interesse i flere fag som kunst og håndverk, historie og naturfag.

  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post84