Jørn Hagen

Jørn Hagen

Kunstfotograf

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Venner for livet, Søre Ål skole, 2015

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 03 nov., 2015 14:55:31


Foto/tekst: Søre Ål skole

Venner for livet var tema for årets store felles-forestilling ved Søre Ål skole. Med finansiell støtte fra Oppland fylkeskommunes kriblemidler, og inspirert av profesjonelle kunstnerne, som er en betingelse for Kriblemidlerprosjektene, fikk elevene jobbe sammen med kunstnere og lærere helt fra prosjektstart.

Med god hjelp av forfatter og leselærer Janne Aasebø Johnsen var elevene selv med og laget tekstene til forestillingen. Tekstene ble siden bearbeidet til sangformat av lærer Vegard Eggen og tonesatt av komponist Tor Ingar Jacobsen.

På samme måte som at elevene selv laget tekstene, deltok de i det visuelle arbeidet rundt forestillingen. Scenografien var basert på bilder tatt av elevene på de forskjellige klassetrinnene. Denne prosessen ble ledet av kunstfotograf Jørn Hagen. Forestillingen ble vist i Maihaugsalen. Ved å vise forestillingen på en slik scene, får elevenes verk løftet frem og fremstår med en profesjonell ramme rundt seg. I løpet av våren 2015 skal dessuten bildene og utdrag av tekstene bli til en permanent utsmykking på skolen. I tillegg blir det laget en bok av prosjektet, med lydfiler, bilder og tekster. En bok alle elevene får som et minne om hva de har deltatt på og bidradd til.  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post83