Jørn Hagen

Jørn Hagen

Kunstfotograf

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Nye MobilArt, DKS Hedmark, april 2018, Østerdalen

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 06 juni, 2018 11:19:17

MobilArt

I en tid der alle fotografer alt hele tiden, der mobilkameraet har blitt en del av oss og en forlengelse av sanseapparatet skal vi bruke dette kameraet til å lage god fotokunst.

Fotokunstner Jørn Hagen leder verkstedet der elevene skal bruke mobilen sin til å fortelle en historie gjennom en serie med foto. Til historien/fotoene skal det også skrives en enkel tekst. Resultatet av workshopen skal bli en utstilling på papir på vegg.

Turné for Turnéorganisasjonen i Hedmark til grunnskoler i Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Folldal.

Foto: Tynset ungdomsskole  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post96

Kunst underveis, DKS Hedmark 25 år, Kvikne skole og barnehage

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 05 juni, 2018 22:42:26Dette skoleåret har vi feiret 25 år med Den kulturelle skolesekken i Hedmark!
Som en del av jubileet har det blitt gjennomført tre skolefestivaler, Kunst underveis.

Under Kunst underveis har det blitt lagt til rette for at elevenes «stemmer» skulle komme til uttrykk gjennom et spekter av kunstarter. Eivind Buene har komponert et verk på syv satser, «neoN Notebook». Dette har elevene gått løs på uten silkehansker. Bestillingsverket har blitt fremført live av neoN-ensemblet på hver av de tre forestillingene.

Noen av satsene i «neoN Notebook» ble lyttet til og tolket gjennom fotografi under veiledning av kunstfotograf Jørn Hagen.

https://vimeo.com/210402349

  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post93

Selvbilde, Engesvea barne- og ungdomsskole, Lillehammer

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 01 juni, 2018 15:36:24


I oktober/november 2016 hadde Engesvea barne- og ungdomsskole «Selvbilde» som månedens verdi på skolen. Vi vet at ungdom i dag i stor grad lever sine liv i den digitale verden, en verden vi ikke har like stor og naturlig tilgang til. Dette er en spennende og kunnskapsrik verden, men samtidig en verden hvor vi også vet at grensegangene mellom respekt og trakassering, annerkjennelse og mobbing, vennskap og uvennskap er skjøre og lette å overskride. Målet med prosjektet var å øke elevenes bevissthet rundt eget selvbilde og hvordan man påvirker andres selvbilde. De ønsket også å øke bevisstheten rundt bruken av selfies i denne sammenhengen. Sammen med Janne Aasebø Johnsen og Jørn Hagen skulle elevene uttrykke seg gjennom bilder og tekst. Dette munnet ut i tre utstillinger; en utstilling på skolen, en på biblioteket i byen og en i kirka. Elevene fikk reflektere rundt hvilke bilder og tekster man viser i de ulike foraene; hvilke bilder og tekster viser du for kamerater og hvilke tar du med deg til byen og viser på biblioteket? På denne måten får man på en annerledes, men meget tydelig måte, modellert og illustrert de situasjonene elevene er i til daglig.  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post91

Røyslimoen skole 30 år, Lillehammer

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 01 juni, 2018 15:11:07


Røyslimoen skole var 30 år i 2016. Her ble det ei aktiv og produktiv uke på skolen med aktivitetsdager der fokus var på praktisk-/estetiske fag. Skolen engasjerte hip-hop-danser og dansepedagog Jomo Silveira fra Lillehammer dansesenter og hallingdanser og frilans folkekunstner Martin Myhr. I tillegg ble kunstfotograf Jørn Hagen invitert til å komme og holde foto-workshop for 6.- og 7. trinn.
I slutten av uka var det Åpen dag på skolen med elevutstillinger og en innlagt dansefremvisning på ettermiddagen.  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post90

Det magiske sakte bidet, Lillehammer Kunstmuseum/Eidsiva

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 01 juni, 2018 15:02:17


  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post89

Kalde farger, Søre Ål skole, Lillehammer

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 10 mars, 2016 22:12:03


I samarbeid med fotograf og iskunstner Jørn Hagen, forfatter Janne Aasebø Johnsen og dansepedagog Jomo Silveira satte Søre Ål skole opp forstillingen ”Kalde farger” under årets vintermarked.

Ni store lyssatte fargeblyanter i is, bygd av elever, var den sceniske rammen for en spektakulær forestilling der elever fra 5.-7. trinn underholdt med fortelling, skuespill, sang og dans.

Søre ål skole har fått støtte fra Oppland fylkeskommune i form av Kriblemidler.  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post87

De gode gjerninger redder verden, Solvang skole, 2015

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 10 mars, 2016 20:15:13


Fredag 27. november 2015 ble fotoutsmykkingen ”De gode gjerninger redder verden” avduket på Solvang skole. Dette sitatet var det siste Bjørnstjerne Bjørnson skrev på sitt sykeleie i 1910.

43 elever fra 6. trinn har illustrert, under veiledning av Jørn, de gode gjerninger med foto. 32 av til sammen flere tusen bilder ble plukket ut til å komme på veggen. Forfatteren Edvard Hoem foretok avdukingen.  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post86

Verden snudd på hodet, 2015

FormidlingOpprettet av Jørn Hagen 03 nov., 2015 15:07:31Verden snudd på hodet - eller camera obscura
Den kulturelle skolesekken, Oppland
Østre- og Vestre Toten, 7.9.-16.10.2015

Siden antikken har man kjent til det optiske prinsippet for fotografiet: Når lysstråler slippes inn gjennom et lite hull i veggen i et mørklagt rom, vil det på motsatt vegg avtegne seg et bilde av omgivelsene utenfor, opp ned og speilvendt.

Et rom på skolen blir et camera obscura (mørkt kammer). Elevene tas med inn i en magisk verden snudd på hodet som aktiviserer elevene og skaper engasjement og interesse i flere fag som kunst og håndverk, historie og naturfag.

  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post84
Neste »