Jørn Hagen

Jørn Hagen

Kunstfotograf

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Forbundet Frie Fotografer

Jørn HagenOpprettet av Jørn Hagen 24 mars, 2012 20:04:50


Jørn Hagen opptatt som medlem i Forbundet Frie Fotografer.

Forbundet Frie Fotografer (FFF) er en landsdekkende kunstnerorganisasjon for fotografer og billedkunstnere som arbeider med kamerabasert kunst. Forbundet Frie Fotografer skal fremme kunstfotografiet i Norge, samt ivareta kunstfotografenes fagpolitiske interesser og forholdet til offentlige myndigheter.

Forbundet Frie Fotografer har forhandlingsrett med staten når det gjelder vederlagsordningene. Midlene fra disse ordningene forvaltes av Norsk Fotografisk Fond og fordeles til rettighetshavergruppen i form av stipender, og støtte til virksomhet som er i rettighetshavernes felles interesser. Herunder drift av Forbundet Frie Fotografer og støtte til Fotogalleriets utstillingsvirksomhet.

Forbundet Frie Fotografer tar opp sine medlemmer etter vurdering i FFFs jury. Det er utelukkende kunstneriske kriterier som legges til grunn for medlemskap.

Forbundet Frie Fotografer drives for midler bevilget av Norsk Fotografisk Fond og medlemsavgiften.

  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post55

Kontakt

Jørn HagenOpprettet av Jørn Hagen 01 april, 2011 21:31:13

Jørn Hagen / Artphoto
Hammergården
Langesgate 2
2609 Lillehammer

+47 909 72 649

www.jornhagen.no
jo-hage@online.no


Foto: Trude Lindland  • Kommentarer(1)//www.jornhagen.no/#post6

Om Jørn Hagen

Jørn HagenOpprettet av Jørn Hagen 01 april, 2011 18:04:49

Jørn Hagen (f. 1959) er billedkunstner og fotograf. Arbeider med kamerabasert kunst og som kommersiell fotograf.

Som kunstner eksperimenterer han med forskjellige teknikker, materialer og presentasjonsformer. Hagen arbeider ofte tematisk i serier og er opptatt av forenkling og abstrahering. Han eksperimenterer også mye med fotografiet som grafisk uttrykk.

Jørn Hagen har hatt separatutstillinger i bl.a. Galleri Zink, Galleri Svae, Produksjonshallen/KIO, Galleri Z, Weidemannsamlingen, Galleri NK og på Maihaugen, og har deltatt på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og Opplandsutstillingen en rekke ganger.

Utført utsmykkinger bl.a. på Maihaugen, Søre Ål bokollektiv og Gudbrandsdølen Dagningen. Han er innkjøpt av bl.a. Oppland fylkeskommune, Øyer kommune og Telenor. Medlemskap i Billedkunstnerne i Oppland, Norske Billedkunstnere og Forbundet Frie Fotografer.

"Forenkling og abstraksjon er sentrale begreper for å beskrive fotokunstneren Jørn Hagens produksjon. Hans fotoprosjekter er formale eksperimenter, som tar utgangspunkt i og reflekterer over historiens møte med nåtiden. Han jobber tematisk i serier, og motivet er et springbrett for utforsking av fotografiets muligheter. Han iscenesetter ikke motivet men benytter opptakssituasjonen, utsnittet, digitale hjelpemidler og tradisjonelle fotografiske teknikker for å gripe kreativt inn i prosessen fram mot det ferdige bildet. Et gjennomgående trekk ved hans metode er at han forenkler motivet i den hensikt å konsentrere uttrykket. Slik fortettes stemningen i bildet. Vår tro på fotografiets autentisitet er sterk, vi forventer at bildet viser til noe som har eksistert. Selv i Hagens mest abstraherte bilder er referansene til virkeligheten der som en forutsetning for fortolkingen. Den er hele tiden en klar betingelse for vår forståelse av hans bilder."

Janeke Meyer Utne, Kunsthistoriker/Kurator Lillehammer Kunstmuseum

CV:

  • Kommentarer(0)//www.jornhagen.no/#post2